• తూర్పు డ్రెడ్జింగ్
 • తూర్పు డ్రెడ్జింగ్

ఉత్సర్గ గొట్టం

 • డిచ్ఛార్జ్ డ్రెడ్జింగ్ రబ్బరు గొట్టం

  డిచ్ఛార్జ్ డ్రెడ్జింగ్ రబ్బరు గొట్టం

  ఈస్ట్ డ్రెడ్జింగ్ అనేది HDPE పైప్ మరియు స్టీల్ పైప్‌తో అనుసంధానించే ట్రైలింగ్ సక్షన్ హాప్పర్ డ్రెడ్జర్ (TSHD) & కట్టర్ సక్షన్ డ్రెడ్జర్ (CSD) కోసం డిస్చార్జ్ HOSE యొక్క పూర్తి పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.

 • శాండ్‌విచ్ ఫ్లాంజ్‌తో డ్రెడ్జింగ్ డిశ్చార్జ్ హోస్

  శాండ్‌విచ్ ఫ్లాంజ్‌తో డ్రెడ్జింగ్ డిశ్చార్జ్ హోస్

  తూర్పుడ్రెడ్జింగ్పూర్తి పరిష్కారాన్ని అందిస్తుందికోసం పైప్లైన్ డ్రెడ్జింగ్హార్బర్ & ఛానల్ యొక్క డ్రెడ్జింగ్ మరియు సముద్ర ప్రాజెక్టుల నుండి భూమిని తిరిగి పొందడంలో సక్షన్ హాప్పర్ డ్రెడ్జర్ (TSHD) & కట్టర్ సక్షన్ డ్రెడ్జర్ (CSD) వెనుకబడి ఉంది.

 • స్టీల్ ఫ్లాంజ్‌తో జెట్ వాటర్ గొట్టం

  స్టీల్ ఫ్లాంజ్‌తో జెట్ వాటర్ గొట్టం

  ట్రయిలింగ్ సక్షన్ హాప్పర్ డ్రెడ్జర్ (TSHD) డ్రాగ్‌లో స్టీల్ ఫ్లాంజ్‌తో కూడిన జెట్ వాటర్ గొట్టం ఉపయోగించబడుతుంది.అధిక పని ఒత్తిడి, దుస్తులు-నిరోధకత మరియు అనువైనవి ఉత్సర్గ గొట్టం కోసం అత్యంత ముఖ్యమైన కారకాలు.

 • ఆర్మర్డ్ రబ్బరు ఉత్సర్గ గొట్టం

  ఆర్మర్డ్ రబ్బరు ఉత్సర్గ గొట్టం

  ఈస్ట్ డ్రెడ్జింగ్ హార్బర్ & ఛానల్ యొక్క డ్రెడ్జింగ్ మరియు సముద్ర ప్రాజెక్టుల నుండి భూమిని తిరిగి పొందడంలో ట్రైలింగ్ సక్షన్ హాప్పర్ డ్రెడ్జర్ (TSHD) & కట్టర్ సక్షన్ డ్రెడ్జర్ (CSD) కోసం డ్రెడ్జింగ్ పైప్‌లైన్ యొక్క పూర్తి పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.

  మేము అందించే డ్రెడ్జ్ హోస్ పూర్తి విశ్వసనీయత మరియు భద్రతతో కూడినది, ఇది తీవ్రమైన పని పరిస్థితులను తట్టుకోగలదు.అధిక పని ఒత్తిడి, దుస్తులు-నిరోధకత మరియు అనువైనవి ఉత్సర్గ గొట్టం కోసం అత్యంత ముఖ్యమైన కారకాలు.